Dokument zwany potocznie listą kontrolną, powala odpowiednio dokonać badania eksploatacyjne jak i przeglądy konstrukcji. Narzędzie to opisuje podstawowe etapy, jakie powinna objąć kontrola rusztowania. Lista ta pozwala szybko i dokładnie dokonać przegląd rusztowania, to rozwiązanie jest aprobowane i powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej.Rusztowania ze względu na swoją konstrukcję, muszą być w pełni bezpieczne, dla osób pracujących na obiektach. Prawidłowa procedura odbioru, pozwala znaleźć nieprawidłowości przy montażu, które w następstwie mogą przyczynić się do nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowa lokalizacja rusztowania, musi być ściśle określona w protokole odbioru technicznego, dzięki temu wyklucza się powielenie tego samego egzemplarza protokołu, podczas montażu kolejnych konstrukcji. Wymaga się również udokumentowanie oporności uziemienia, przez specjalny dokument stwierdzający dopuszczenie do instalowania obiektu. Dokument, zwany protokołem uziemienia, wydaje specjalnie wyznaczona do tego osoba z uprawnieniami kontrolno–pomiarowymi. Inny, dodatkowy dokument, powinien zawierać informacje o przeglądach, w czasie trwania eksploatacji konstrukcji. Rusztowania powinny mieć identyczny system oznaczeń. Umożliwiłoby to stworzenie tabeli z aktualnymi przeglądami, z informacją dotyczącą ochrony osobistej na wysokościach. Niejednoznaczne przepisy prawne nie regulują niektórych tematów. Niektóre kraje wymagają od użytkowników rusztowań przejścia specjalnego szkolenia.

Podobne artykuły

  • Hydraulika na budowieHydraulika na budowie Mówiąc o budowlanej hydraulice nie chodzi o rurki i instalacje wodne, a o urządzenia, które pracują dzięki właściwościom sprężania cieczy. Urządzenia hydrauliczne służą głównie do […]
  • Pomiary wielkości terenówPomiary wielkości terenów Termin „geodezja” wywodzi się od Arystotelesa, czyli z języka starogreckiego: geo – ziemia i daiso – będę dzielił. Współczesna geodezja dzieli się na dwa rodzaje: geodezję niższą zajmującą […]
  • Usługi gazoweUsługi gazowe Różnego rodzaju usługi gazowe nabierają coraz większego znaczenia w życiu przeciętnego człowieka, szczególnie im większe gaz ma zastosowanie na co dzień. Wobec tego takie firmy, jak […]
  • Prywatny basen we własnym ogrodzie?Prywatny basen we własnym ogrodzie? Nasz kraj jest położony w takim rejonie klimatcznym, że nie mamy zbyt wiele ciepłych, upalnych i obfitych w słońce ni. Jednak mimo tego można zaobserwować pewną tendencję do powstawania […]
  • chłodnictwochłodnictwo Niewielu ze współczesnych obywateli docenia liczne zalety, jakie posiada przemysł chłodniczy. Któż z nas byłby w stanie domyślić się, jak wyglądałoby obecne codzienne życie tak zabieganych […]
  • Tułaczka.Tułaczka. Powszechnie wiadomo, że mieszkanie pod wynajem nie generuje dla najemcy żadnych korzyści, oczywiście oprócz możliwości tymczasowego mieszkania w danym lokalu. Po wygaśnięciu umowy, najemca […]